Verksamhets syftet

IBE Halland är ett nätverk av främst företagare med internationell bakgrund ,vars syfte är att vara en arena för informationsutbyte, kontakt med andra föreningar, utlandskontakter m.m. 

Föreningen syftar även till att sprida information om internationellt företagande.
 Föreningen kommer bl.a att samarbeta med liknande föreningar i andra delar av Sverige. 
 Föreningen ska ej bedriva näringsverksamhet i vinstskapande syfte. 

 

      Galleri

 

Forgot your password?

Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

Sponsorer