Verksamhets syftet

IBE Halland är ett nätverk av främst företagare med internationell bakgrund ,vars syfte är att vara en arena för informationsutbyte, kontakt med andra föreningar, utlandskontakter m.m. 

Föreningen syftar även till att sprida information om internationellt företagande.
 Föreningen kommer bl.a att samarbeta med liknande föreningar i andra delar av Sverige. 
 Föreningen ska ej bedriva näringsverksamhet i vinstskapande syfte. 

 

      Galleri

 

User login

Forgot your password?
Bli medlem

Sponsorer