IBE  är en förkortning för International Business Entrepreneurs Halland och en ideell förening med stöd från exportrådet, som hjälper företag att knyta kontakter med andra länder och öka kompetensen inom marknadsföring och handel för export.


Har Ditt företag?
 

- planer på att hitta nya exportmarknader. 
- intresse av marknadsområdet Sverige och andra länder. 
- intresse av att söka nya joint venture-partners. 

Vill Ditt företag? 

- vara löpande informerad om den politiska och kommersiella utvecklingen samt gällande affärskultur för att därmed upprätthålla god beredskap inför en satsning i marknadsområdet. 
-Ha en "dörröppnare" till användbara kontakter i skapandet av nya affärsrelationer.

      Galleri

 

Forgot your password?

Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

Sponsorer